0(0)

English for Somali

  • Categories English
  • Duration 96h
  • Last Update May 25, 2021

Description

Lets Learn English

Topics for this course

96h

Chapter 1 – Salaan, Shugri, iyo Nabad Gelyo?

Conversations Goals
• Muuji Mahdi
• Nabad Galyo Dheh
• Salaan Dadka
• Salaan Qof Qariib Kugu Ah
Grammar Goals
• Hordhac Falka Ah To have
• Hordhac Magacuyaal
• Hordhac Tilmaamo
• Hordhaca Erayadii ka hor Yimada Eray oo Lagu
Tilmaamo Hadday Tahay Shay Gaar Ah
• Hordhaca Falka Ah To be Ku Jira Su'aalo Iyo
Jawaabo

Chapter 2 – Anigu Ingriisiga Si Fiican Uguma Hadlo?

Conversations Goals
• Tus yaab iyo xiisaha sheekaysi
• Waxaad dhahdaa / weydii haddii aad ku hadasho luqad
• Weydii halka qof ka imid
Grammar Goals
• Abuur Diidmadan ee fudud Fal
• Abuur su'aalo in la joogo fudud kacsan
• Baro tibaaxo leh That’s…
• La soo bandhigay in Wh-Su'aalo

Chapter 3 – Barasho Wanaagsan?

Conversations Goals
• Isticmaal So Sida a oo Beddeshid Mawduucada Sheekada
• Jawaab Isbarasho
• Ka Hadal Shaqooyinka iyo Dheh Ma Tihid Qofka ama Waxaa laga Hadlayo
• Kaliga iyo Qof Kale is Barid
• Weydii Qof Magacooda iyo Baro Magacyada Maraykanka
Grammar Goals
• Baro Magac u Yaal: He , She , iyo You
• Hordhac My , Your oo ah Erayo loo Isticmaalo Tilmaamo
• Isticmaal a iyo an Marka ka Hadlaysid Shaqooyinka
• Isticmaal This is... ina Dad is Barid
• Si Tababar Su'aalda ku Bilaaba

Chapter 4 – Shaqada Cusub Isniinta ayaan Bilaabayaa?

Conversations Goals
• Fahan Fikradda Wakhti Maraykanka
• Ka Hadal Taariikhda iyo Maalmaha Usbuuca
• Weydii oo Sheeg Waqtiiga Grammar Goals
• Baro Yaalka Jamac : We , iyo They
• Fahan Sidee Erayado Losi iyo Sida lo Jeebiyo
• Isticmaal Lambaro iyo Meleeye ina Tilmaamtid Wakhtiga iyo Taarikhda
• Si Tabar Fal Fudud

Chapter 5 – Away Dukaanka Raashiinka??

Conversations Goals
• Aqoo Nidaamka Gaadiidka ee USA
• Aqoonso Meelayasha Muhiimka Magaalada
• Hel Caawimo ina Heshid Meelayaal iyo Akhriska Khariidad
• Sheeg Waxaad u Baahan Tahay
• Weydiiso iyo Sii Tilmaamo
Grammar Goals
• Baro kalmadda la hormariyo magacuyaalka Meelaha
• Eryga Then Marka ka Hadleysid Isku Xigxiga Amar
• Hordhaca There is
• Ku Tabbarro falalka amarka bixiya
• Some Marka ka Hadleysid wax la Tirin Karo

Chapter 6 – Anigu Waxaan Jecelahay Inaan Furto Akoon Bangi?

Conversations Goals
• Hab-socod Aasaasi Ah Bangiga Ka Sameyso
• Ilaa 1,000 xisaabso
• Si Edeb Leh Qof Ka Codso Inay Wax Ku Qabtaan
• Si Edeb Leh Qofka u Waydiiso inuu Wax kuu Sameeyo
• Si Edeb Leh/ Qof U sheeg Ujeeddo
Grammar Goals
• Dhis Jamac Asaasi Ah
• Garo Si Loo Isticmaalo Falalka Aasaasiga Ah Ee Mustaqbalka Sida Will
• Isticmaal Su'aasha Wax Lagu Qiyaaso How much?
• Isticmaal I'd like to... Si Aad U Muujiso Ujeeddo

Chapter 7 – Aniga Waxaan U Baahanahay Caawinaad?

Conversations Goals
• Garo Adeegyada Deg-degga ee Dalka Maraykanka
• Ka Hadal Dhibaato Caafimaad
• Ogolow/Diid Qof Caawintooda
• Weydii iyo Bixi Caawinaad
• Weydii/U sheeg Dhibaatada U Qof Ku Jiro
Grammar Goals
• Baro Joogtaynta Falka Xaadirka ee Dafiraadka Iyo Shakhsiga Saddaxaad
• Baro Magac-u-yaalka Shakhsiyadeed Me
• Dhis Shakhsi Saddaxaad oo Naxwe Ahaan Kali ah -s
• Isticmaal Fal-damaca Can
• Isticmaal Sifoyinka Very iyo Kind Of

Chapter 8 – Miyaad Shaqaale Qoreysaa??

Conversations Goals
• Ganacsatada Waydiiso Haddii Shaqaale ay Qorayaan
• Garashada Wax Ka Badan Khuseeya Shaqaalaynta Dalka Maraykanka
• Ka Jawaabidda Xayeesin Ku Qoran Wargeys ama Bogga Internetka
• Sharaxaad Ka Bixinta Taariikhdaada Shaqo
Grammar Goals
• Dhisidda Falalka Horu-kaca Ah Iyo Kuwa Xaadirka
• Isticmaal Falal Caadi Ah Ee Lagu Sharraxo Dhacdo Waqti Horey Dhacey
• Isticmaal You markii Lagu Tilmaamaayo 'Idinka'
• Tabbabar ku Samey Ereyga There Are

Chapter 9 – Raadinta Baabuur Ama Guri?

Conversations Goals
• Gorgortan iibinta/kireysiga baabuur/guri
• Weydii inaad tijaabiso badeeco ama adeeg
• Weydii wax ku saabsan baabuurta/guryaha la heli karo
• Weydii wax ku saabsan badeeco ama adeeg
Grammar Goals
• Isticmaal ereyga any si aad u weydiiso in wax jiro
• Isticmaal ereyoyinka Do you mind? iyo Let me
• Isticmaal ereyoyinka either/or
• Sheeg inaad rabtid inaad wax sameyso adigoo isticmaalayo to look to
• Weydii wax ku saabsan tiro How much? iyo How many?

Chapter 10 – Waa Maxay Macnaha Ereygan??

Conversations Goals
• Ka Codso Qofka Inuu Tartiibsado ama Mar Kale Ku Celiyo Wax
• Micnay Waxa Alaabta Loo Isticmaalo
• Qof Weydii Inuu Kugu Caawiyo Wax-qabad
• Tilmaan Waxyaabaha Kugu Heeraaro
• Weydii Macanaha /Magaca Waxyaabaha
Grammar Goals
• Aqoonso Sida Loo Isticmaalo Layeele Tilmaan
• Baro Hadlaaweyaasha iyo Hadlaaweyaasha Ujeeddo
• Dhis Magac U Yaal Tilmaameed iyo Su'aalo Aan Toos Eheen
• Isticmaal Fal-damaca Could
• Isticmaal Magac-uyaal Wax Muujiya This iyo That

About the instructors

4.67 (6 ratings)

9 Courses

1 students

0 (0 ratings)

2 Courses

0 students

KShs6,000 / month for 6 months and a KShs1,000 sign-up fee
en_USEnglish